Bánh răng côn thẳng

100,000

Modul:

Modul: 1.0

Modul 1.5

Modul 2.0

Modul 2.5

Modul 3.0 …

 

Tỉ số truyền động:

Tỉ số truyền 1:1

Tỉ số truyền 1:1,5

Tỉ số truyền 1:2

Tỉ số truyền 1:2,5

Tỉ số truyền 1:3

Tỉ số truyền 1:4

Tỉ số truyền 1:5

Chất liệu :

Thép cacbon cơ khí,Thép S45C, thép SCM415, thép không gỉ SUS304, nhựa MC901