Bánh răng trụ nghiêng

100,000

Kích thước bánh răng trụ răng nghiêng

Module M1.0
Module M1.5
Module M2.0
Module M2.5
Module M3.0