Xích băng tải 

Xích băng tải được ứng dụng trong các hệ thống truyền dẫn cần kéo tải khác đi, cùng hoặc tác động lực gián tiếp lên truyền động.

Xích băng tải bước đôi có tai gá dựa trên cấu tạo xích bước đôi tiêu chuẩn cơ bản và có thêm phần tai gá nên đều có kích thước cơ bản tiêu chuẩn.

Xích bước đôi công nghiệp có hai loại chính: Xích bước đôi con lăn tiêu chuẩn (con lăn nhỏ) và Xích bước đôi con lăn lớn. Với 2 loại vật liệu là thép carbon và thép không gỉ.

xich-tieu-chuan

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.